Bierne palenie – szkodliwość.

Bierne palenie – szkodliwość.

Bierne palenie jest niebezpieczne, nie budzi to niczyich wątpliwości. Kontrowersje dotyczą zakresu i charakteru szkód, jakie wyrządza niepalącym kontakt z dymem „z drugiej ręki”. Przeprowadzone ostatnio badania wskazują, że niepalący mają więcej powodów, by go unikać, niż dotychczas sądzono. Większe ryzyko, więcej sposobów.

Dym „z drugiej ręki” może być groźniejszy dla zdrowia niż wdychany przez palacza. Palacze wciągają dym do płuc przez filtr obniżający jego temperaturę. Około 2/3 dymu trafia do otoczenia, skąd przenika do płuc osoby niepalącej. Taki nieprzefiltrowany dym może zawierać aż 50 substancji rakotwórczych. Badania w sposób bardzo przekonujący powiązały bierne palenie z rakiem płuc. Szcuje się, że aż 8 zabitych przez nikotynę palaczy przypada jeden palący biernie, którego uśmierciło wdychanie dymu. Jednocześnie ocenia się, że 20-30% nowotworów złośliwych u niepalących rozwija się w wyniku kontaktu z dymem tytoniowym w środowisku domowym oraz w pracy. W Polsce bierne palenie może być dodatkowych kilku tysięcy zgonów. Jego niszczący wpływ nie ogranicza się do płuc. Serce i tętnice także mogą zostać uszkodzone.

Badania dowodzą, ze choroba może być dla biernych palaczy jeszcze większym zagrożeniem niż rak płuc. W przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych badaniu przeanalizowano w okresie 10 lat stan zdrowia 32 000 pielęgniarek, które nigdy nie paliły papierosów. Okazało sie,zę regularny kontakt z dymem papierosowym w domu lub pracy dwukrotnie zwiększył ryzyko choroby serca. W kolejnym badaniu amerykańscy uczeni stwierdzili u niepalących, narażonych na bierne palenie przez 20 godzin tygodniowo, o 20% częściej występującą miażdżycę tętnic niż niż w kontrolnej grupie niepalących. Niektóre badania wykazały, że poza rakiem płuc i chorobami serca, bierne palenie nasila objawy chorobowe u osób cierpiących na astmę, zapalenie oskrzeli oraz zapalenie ucha środkowego. Odkryto także związek między biernym paleniem a nowotworami zatok przynosowych, mózgu, piersi, macicy i szyjki macicy oraz białaczką.

Bierne palenie jest szczególnie groźne dla dzieci. Dzieci narażone na wdychanie dymu papierosowego (w Polsce to 67% dzieci), są w grupie podwyższonego ryzyka jeśli chodzi o schorzenia górnych dróg oddechowych, takie jak astma i zapalenie oskrzeli oraz choroby serca. A bierne palenie cygar? Czy jest równie szkodliwe? Niektórzy palacze cygar błędnie sądzą, że ich nałóg jest mniej szkodliwy niż palenie papierosów, ponieważ paląc, nie zaciągają się. Są dowody, że cygaro zawiera więcej substancji rakotwórczych niż papieros i wydziela znacznie więcej tlenku węgla. Substancje te mogą być wdychane przez samego palacza lub przez inne osoby. Swobodne oddychanie. Skoro istnieje tyle powodów, by unikać biernego palenia, najlepszym sposobem postępowania jest przekonanie rodziny, przyjaciół lub współpracowników, by zerwali z tym nałogiem.

Jeżeli to nie skutkuje, następnym rozwiązaniem jest trzymanie się z daleka od zadymionych pomieszczeń. Ale co zrobić, jeśli palą domownicy lub goście? Po pierwsze, nie polegajmy na filtrach powietrza lub tak zwanych popielniczkach bezdymowych. Żadne z tych urządzeń nie usunie toksyn zawartych w dymie. Wyznaczmy za to strefę wolną od dymu, najlepiej pokój z dobrą wentylacją i oknami i przekonajmy domowych palaczy, by respektowali jej granice, albo wyprośmy ich na zewnątrz, gdzie będą mogli palić bez szkody dla innych.

1 thoughts on “Bierne palenie – szkodliwość.

  1. Trzeba wspomnieć, że biernie wdychany dym tytoniowy jest po prostu odrażający do niepalących

Comments are closed.