Nikotynizm wśród dzieci i młodzieży.

Nikotynizm wśród dzieci i młodzieży.

Nikotyna, podobnie jak każde inne substancje działające na układ nerwowy, wykazuje bardzo silne działanie uzależniające. 

Papierosy, obok alkoholu lub narkotyków, stanowią bardzo poważny problem społeczny, szczególnie kiedy dotyka on osoby niepełnoletnie. 

Mimo oficjalnego zakazu sprzedaży papierosów osobom poniżej osiemnastego roku życia, zdobycie paczki papierosów jest stosunkowo proste ponieważ mało kto stosuje się do tego prawa- sprawa dotyczy również nabycia alkoholu.

Chęć zysku i społeczna akceptacja palenia wyrobów tytoniowych w Polsce powoduje jednocześnie bardzo duże ryzyko uzależnienia przez dzieci i młodzież.

Okres dorastania, chęć zaimponowania w towarzystwie lub szukanie aprobaty u rówieśników powoduje, że po papierosy sięgają coraz młodsze osoby, nawet dzieci dwunasto-piętnastoletnie.

Młodzież często nie zdaje sobie sprawy z faktu, że nikotyna uzależnia organizm równie mocno co inne, twarde używki, jak np. alkohol. 

Bagatelizują oni fakt, że wyjście z nałogu nikotynowego jest tak samo trudne jak odstawienie narkotyków.

Organizm, szczególnie dzieci i młodzieży w okresie dorastania, bardzo szybko wchłania i przyzwyczaja się do zawartych w nikotynie środków pobudzającyh ośrodkowy układ nerwowy. 

Ponadto pozostaje, równie ważna, kwestia uzależnienia psychicznego- a wyjście z tego nałogu, jest niezwykle trudne i wymaga silnej woli oraz wsparcia rodziców i najbliższych osób.

Wyniszczający wpływ na organizm człowieka łatwo zauważyć w samych statystykach- papierosy są jednym z najczęstszych przyczyn powstawania nowotworu płuc, oddziaływują one również negatywnie na sam mózg-  wdychany dym tytoniowy niszczy komórki nerwowe zawarte w tym organie oraz upośledza funkcje poznawcze, w tym przyswajanie wiedzy potrzebnej do zaliczania przedmiotów w szkole.

Papierosy zmniejszają również płodność, mogą powodować problemy natury okulistycznej- widać zatem, iż nikotynizm, podobnie jak każdy inny nałóg, powoduje więcej strat zarówno psychicznych i zdrowotnych, niż korzyści wynikających z palenia papierosów. 

Dlatego bardzo ważne jest aby jak najwcześniej uświadamiać dzieci o szkodliwości papierosów ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć skutki nikotynizmu.